LID WORDEN

Aanvraagformulier lidmaatschap/ligplaats/standplaats

Persoonsgegevens

Ligplaatst / standplaats

Clubzaken

Bent u bereid mee te werken in een of meer van de NLM-commissies?

Referenties

Elke aanvraag dient ondersteund door dubbel peter / meterschap door twee leden die minstens drie jaar lid zijn van NLM. De aanvaarding gebeurd door de raad van bestuur van NLM bij meerderheid van stemmen.

Opmerkingen